ชี้แจงเรื่องการฌาปนกิจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ขอชี้แจงรายละเอียด ดังไพล์ที่แนบ