ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งคา จังหวัดนราธิวาส

12