พลเอก ดาว์พงศ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.

เยี่ยมชมกิจการหอพัก-สกสค.