การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศพระพฤหัสบดี639

ประกาศพระพฤหัสบดี640

ประกาศพระพฤหัสบดี641

ประกาศพระพฤหัสบดี642

ประกาศพระพฤหัสบดี643

ประกาศพระพฤหัสบดี644

ประกาศพระพฤหัสบดี645

ประกาศพระพฤหัสบดี646

ประกาศพระพฤหัสบดี647

ประกาศพระพฤหัสบดี648

แบบใบสมัครแบบใบสมัครพระพฤหัสบดี649

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี650

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี651

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี652

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี653

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี654

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี655

แบบใบสมัครพระพฤหัสบดี656