การตรวจสอบการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ท่านใดอยากรู้ว่าตัวเองเป็นสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ตั้งแต่ปีไหน สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสมาชิก และประวัติการชำระเงินได้ด้วยตนเองที่
http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/