การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายสงัด ชะนะชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม 1525157980010 1525157986471 1525157989526 1525158001551 1525158005175 1525158008958 1525158013805 1525158026128