การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์1527039045353

1527039058072

1527039065471

1527039073296

1527039078429

1527039102444

1527039108010

1527039114123

1527039131060