การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสงัด ชะนะขัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้แทนธนาคารออมสิน เข้าร่วมประชุมด้วยประชุม 292

ประชุม 293

ประชุม 291

ประชุม 295

ประชุม 296