การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1513651112368