การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2561

วันนี้ (26 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2561  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี่นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมDSC04626 DSC04629 DSC04631 DSC04632 DSC04643 DSC04647 DSC04648 DSC04646 DSC04649 DSC04644