การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 16  มีนาคม 2561  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดประชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด  20  จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 29314411_1843314515693506_8545497412951605248_n 29314740_1843312612360363_1487892480832569344_n