การอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดการอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับสำนักงาน สกสค.จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผอ.สกสค.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด เข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมกลาเซียร์   อำเภอเมือง  จ.ขอนแก่น29258570_1843308292360795_2350940934620839936_n 29261846_1843309029027388_1233511772732784640_n