ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และผู้ใช้บริการที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด โดย สแกน QR Code ดังรูป
ขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ครับ82037380_10216915583215613_2521672211123666944_o (1)