ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งปิดทำการ ในของวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปปิดทำการใหม่

ปิดทำการ ใหม่1209