ข่าวประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงาน สกสค.จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิก ช.พ.ค.และ สมาชิก ช.พ.ส. ตอบแบบสอบถามความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกาษา โดยสแกน QR Code ขอบคุณมากครับQR Code193