ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตราการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ประสบอุทกภัย

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ออกมาตราการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

Call Center โทร 1115

หรือโทร 0 2299 8000 ต่อ 100625 – 27 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด