ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลนางรอง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์รูปภาพ1