ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตราการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนใจเข้าไปลงข้อมูลได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/web-lnth
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์
ออมสิน149