ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเข้าร่วมมาตราการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญ ครูโรงเรียนเอกชน ที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเข้าร่วมมาตราผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สแกน QR Code ตามที่แจ้งไว้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564ออมสิน202

ออมสิน203

ออมสิน204