ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องมาตราการป้องกันและควบคุมสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการ สกสค. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวของ หอพัก สกสค. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ UGyCCQb5lf_1626841435