ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลธีรวัฒน์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก mRNA (Moderna) โดยสแกน QR CODE เพื่อรับลิงค์ลงข้อมูลในแบบฟอร์มการจองวัคซีน หรือสามารถเข้าไปลงทะเบียนจองวัคซันด้วยตนเองที่โรงพยาบาลธีรวัฒน์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าว223