คณะกรรมการ สำนักงานสกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบบ้านเป็นหลังที่ 2ให้เด็กนักเรียนยากจนไม่มีบ้าน

ในวันนี้ คณะกรรมการ สำนักงานสกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบบ้านเป็นหลังที่ 2ให้ เด็กหญิงกัณฐิกา เจริญศิลป์ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ IMG_6707 IMG_6708