ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวัล ในวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
DSC04905

DSC04963

DSC04964

DSC04965

DSC04966

DSC04967

DSC04968

DSC04969

DSC04970

DSC04971

DSC04972

DSC04973