งานวันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561

นายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีDSC04338

DSC04348

DSC04354

DSC04330

DSC04352

DSC04366

DSC04350

DSC04332

DSC04363

DSC04361

DSC04327