ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์ เป็นประธานในการประเมิน และมีนายทองปอนด์  สาดอ่อน  นายภิรมย์  นันทวงค์  และนายชนพงษ์  ภาคทรวง เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ด้วย

DSC03647 DSC03652 DSC03659