ต้อนรับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเอกสารการเงิน และการบัญชี

ในวันนี นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ที ออดิทกรุ๊ป จำกัด เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารการเงิน และการบัญชีของสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

22