วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ1507082285118

1507082289180