นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสะอิ้ง พรหมภูเบศร์ สมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสะอิ้ง พรหมภูเบศร์ สมาชิก ช.พ.ส.  ณ วัดร่องมันเทศ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

DSC03176 DSC03183 DSC03186 DSC03172