ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประกาศ198