ประชาสัมพันธ์การจองห้องพักของหอพัก สกสค.(www.otep-hotel.com)

เปิดให้บริการสำหรับการจองเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

VTtf2rhSdk_1585547966 (1)