ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.กรณีพิเศษ (อายุ 35 ปีขึ้นไป ถึง อายุ 60 ปีบริบูรณ์)

88357410_529349644663624_6038966507734564864_n

89503571_940853932984429_1195952056095997952_n

พิเศษ ชพค305

พิเศษ ชพค306

พิเศษ ชพค307

พิเศษ ชพค308

พิเศษ ชพค309

พิเศษ ชพส310

พิเศษ ชพส311

พิเศษ ชพส312

พิเศษ ชพส313

พิเศษ ชพส314