ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการ หอพัก สกสค.

แจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้บริการ หอพัก สกสค. ดังนี้
1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบห้องว่าง
**สำรองห้องพัก(สายตรงตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 0 2654 6457 – 59
**สำรองแบบหมู่คณะ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) โทร 0 6 2178 8687
2.หากมีห้องว่าง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที
3.ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค.ล่วงหน้าเต็มอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง ภายในหกชั่วโมงนับจากวันและเวลาที่มี
การจองวันเข้าพักโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 2 ช่องทางดังนี้
**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขากระทรวงศึกษาธิการ ) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี หอพัก สกสค. เลขบัญชี 059-0-34576-1
**KTB Promptpay 0 6 2178 8687
4.เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจองห้องพัก พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินทาง
** E-mail: hopak_sksk@gmail.com
** Fax : 0 2654 6461

เริ่มดำเนินตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป