ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้เว็บไซต์ใหม่