ประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แบบใหม่
แบบฟอร์มสมัคร ช.พ.ค. ใช้แบบ ฌค 1
แบบฟอร์มสมัคร ข.พ.ส. ใช้แบบ ฌส 1
samak624