ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เรื่องเงินกู้ ช.พ.ค.(เงินกองทุน)

กรณีที่มี ไลน์ แจ้งเรื่องการขอรับเงินประกันคืนจากกองทุนเงินกู้ ช.พ.ค.คนละ 2,000 บาท นั้น
สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอชี้แจ้งให้ทราบ ดังนี้ ในกรณีที่จะได้รับเงินประกันคืน จะต้องปิดหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 5 ถึงโครงการ 7 ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะได้เงินกองทุนดังกล่าวคืน หากมีข้อสงสัย โทร.สอบถาม 044 – 634991 ไลน์สำนักงาน b44441
จึงเรียนมาเพื่อทราบ