ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์1540477594001

1540477593898

1540477593918

1540477594284

1540477593847