ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC01714Rex DSC01716Rev1