ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC01736 DSC01738