ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 และประชุมพิจารณาทุนทวีบุญยเกตุ

วันอังคารที่  2 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม และประชุมพิจารณาทุนทวีบุญยเกตุ  ณ โรงแรมธาดา ชาโตว์ บุรีรัมย์

DSC02083 DSC02087