ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2559 และประชุมพิจารณาทุนพัฒนาชีวิตครู

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2559  และประชุมพิจารณาทุนพัฒนาชีวิตครู ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC02435 DSC02438 DSC02442