ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 และธนาคารออมสินชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ซึ่งก่อนการประชุม คณะกรมการได้ยืนสงบนิ่งร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทั้งนี้นางปิยหทัย ปิยะรัมย์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

14881679 DSC03125 DSC03126 DSC03127