ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC03195 DSC03197 DSC03192