ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC03366