ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมกราคม 2560

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2560   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC03625