ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์