ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน เลขาใหม่