ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC01722 DSC01724