ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

        นายสงัด   ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางวาสนา   เดชอุดม กรรมการ ช.พ.ค. เป็นประธานกรรมการในการประเมินครั้งนี้  นายสุเทพ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวเตือนใจ หอมนวล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและติดตามสินเชื่อ ช.พ.ค./ช.พ.ส.  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ. ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ภาพนิ่ง1
ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง3