ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการบำนาญที่ป่วยทุพพลภาพ

DSC040411 สิงหาคม 2560 นายสงัด  ชะนะชัย  ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวสมส่วน  วุฒิเกรียงไกร  ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซึ่งป่วยทุพพลภาพ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดูแลรักษา ณ บ้านพัก ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์