ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

สำนักงาน-สกสค12